header-slika

Ugledni časovi kao primeri dobre prakse

I u ovoj školskoj godini Četvrta gimnazija se može pohvaliti inovativnim, kreativnim i originalnim pristupima u osmišljavanju i realizaciji nastavnih sadržaja. Ugledni časovi kao primeri dobre prakse već dugi niz godina čine neizostavni deo obrazovnog sistema naše škole. Izveštaji sa časova iz predmeta: Srpski jezik i književnost, Biologija i Verska nastava.