header-slika

Početak školske 2021/2022. godine

Školska 2021/2022. godina počela je 1. septembra 2021. godine u uslovima primene mera za sprečavanje širenja zaraze virusom COVID-19.

Nastavni proces je organizovan u skladu sa Stručnim uputstvom koje je sačinilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i preporukama za početak obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2021/2022. godini.

Učenici su obavezni da se na nastavu u školu javljaju sa svojom maskom i da u toku nastave u potpunosti poštuju mere zaštite koje će se primenjivati u objektu škole.

U slučaju obolevanja od virusa COVID-19 u porodici, roditelji imaju obavezu da o svakom slučaju pojave bolesti ODMAH obaveste odeljenjskog starešinu.

Škola dnevno prati epidemiološku situaciju među učenicima i nastavnicima i pravovremeno će reagovati sa ciljem da se spreči pojava prenošenja virusa u objektu škole.

Prioritet u realizaciji nastavnog procesa u prve dve radne nedelje je formiranje učionica na Google platformi “G-Suite Četvrte gimnazije” i osposobljavanje učenika prvog razreda za njeno korišćenje.

Pozivamo  na  odgovorno  postupanje  u  vremenu  epidemije, na primenu  preporučenih  mera  zaštite!