header-slika

Uspeh učenika

 

ŠKOLSKA GODINA % PROLAZNOSTI
2004/05. 99,42
2005/06. 99,86
2006/07. 99,41
2007/08. 98,99
2008/09. 99,71
2009/10. 100
2010/11. 99,85
2011/12. 99.42
2012/13. 99.85

ŠKOLSKA GODINA SREDNJA OCENA
2004/05. 3.93
2005/06. 3.88
2006/07. 3.85
2007/08. 3.78
2008/09. 3.66
2009/10. 3.98
2010/11. 3.96
2011/12. 3.97
2012/13. 4.01

ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2012/13. GODINI

U prethodnoj školskoj godini nastavu u Četvrtoj gimnaziji je pohađalo ukupno 682  (u proseku 28,4) učenika, što je 28  manje nego na početku školske godine, a 6 manje  nego na kraju školske 2011/12. godine. Od ukupnog broja učenika 374 su devojke (55%),  a  308 mladići (45%). Nastava se odvijala u  24 odeljenja, u svakom razredu je bilo  po šest odeljenja, po 3 prirodno-matematičkog i 3 društveno- jezičkog smera. Prvi razred je pohađalo 184 učenika, drugi 173, treći 167, a četvrti 158  učenika. U toku školske 2012/13. godine realizovano je 28469 školskih časova, što je 98,28% časova predviđenih Godišnjim programom rada. U proseku nije realizovano svega 1,72% časova, zbog odsustva profesora.

USPEH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2012/13. GODINI

Na kraju školske 2012/13. godine učenici  Četvrte gimnazije su ostvarili sledeći uspeh:

Uspeh

Prvi razred

Drugi razred

Treći razred

Četvrti razred

Ukupno

Odličan

57

54

51

77

239

Vrlo dobar

97

77

76

56

306

Dobar

29

41

35

22

127

Dovoljan

1

1

5

2

9

Ponovili razred

0

0

0

1

1

Svega

184

173

167

158

682

Školsku godinu je sa odličnim uspehom završilo 35,04% učenika. Skoro polovina učenika (44,87%) ima vrlo dobar uspeh. Dobar uspeh ostvarilo je 18,62% učenika, a dovoljan  samo 9 učenika ( 1.32%).

U junu, na kraju nastavne godine, 16 učenika ( 2,34%) je upućeno da polaže popravne ispite, što je 21 učenika manje nego na kraju 2011/12. godine. Bilo je ukupno 21 popravnih i 22 razredna ispita.  Od 22 razredna dve učenice su polagale 18, obe su dugo odsustvovale zbog zdravstvenih razloga. Jedna je polagala 13, a druga 5 razrednih ispita. Obe su sa uspehom završile školsku godinu. U junu, na kraju nastavne godine nijedan učenik nije upućen da ponovi razred.

Posle polaganja popravnih ispita u toku avgusta 2013. jedan učenik četvrtog razreda nije izašao na popravne ispite, tako da nije završio razred. Prolaznost na nivou škole je 99,85 %, odnosno, od  682 učenika škole 681 je sa uspehom završio razred. Što se tiče kategorije učenika sa pozitivnim uspehom rezultati su slični kao prethodne školske godine. Za razliku od prošle godine kada je četiri učenika ponovilo razred, ove godine  je  to samo jedan učenik.

Srednja ocena uspeha Škole je vrlo dobar 4,01, što je neznatno bolje nego prošle godine kada je bila 3,97. Najbolju srednju ocenu ima četvrti razred 4,21. Sledi prvi  razred sa 4,04. Drugi razred ima prosečnu ocenu 3,94. Najslabija prosečna ocena je u trećem razredu 3,86.

Na kraju školske godine 65 učenika  (9,5%  učenika škole)  je završilo razred sa prosekom 5.00.  U četvrtom razredu je bilo  22 učenika sa prosekom 5,00, u  drugom 16, u prvom 14. Najmanje učenika sa prosekom 5,00 je bilo u trećem razredu (13). Nastavničko veće je izabralo Peško Anu, učenicu IV-2 odeljenja za učenika generacije.

USPEH UČENIKA PO SMEROVIMA

Prema kriterijumu prosečne ocene, odeljenja društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera su u proseku ostvarila isti uspeh. Prosečna srednja ocena društvenog smera je 4,01,  a prirodno-matematičkog 4,02. Prošle školske godine imali smo znatno bolji prosek u odeljenjima prirodnog smera prvog i drugog razreda. U trećem i četvrtom razredu viša postignuća su imali učenici društvenog smera. ispitu U odnosu na  2011/12.  školsku godinu srednja ocena uspeha je ove školske godine bila nešto bolja na prirodnom smeru (bila je 3,92). Na društveno jezičkom smeru je bila skoro ista (4,02).

Razred

Prirodno-matematički

Društveno-jezički

Prosečna ocena

Prvi

4,14

3,94

4,04

Drugi

4,02

3,86

3,94

Treći

3,76

3,96

3,86

Četvrti

4,15

4,27

4,21

Prosečna ocena

4,02

4,01

4,01

IZOSTANCI UČENIKA

U prethodnoj školskoj godini evidentirano je ukupno 83643  izostanaka učenika, što u proseku iznosi 122,29 po učeniku.  U proseku svaki učenik je izostao  sa nastave 20  radnih dana, što je za jedan i po dan manje  kao i prošle školske godine.

Prvi put posle nekoliko godina imamo blago smanjenje broja izostanaka učenika. Ove godine je u proseku manje po osam izostanaka po učeniku nego prethodne školske godine. Kao i svake školske godine, sa uzrastom se povećava broj uzostanaka. Tako je u prvom razredu najmanje izostanaka u proseku 88,14, u četvrtom 123, a u drugom 131,29. Ubedljivo najviše izostanka je u trećem razredu (152,29  po učeniku). Ovogodišnji prvi razred je imao u proseku po učeniku 20 izostanaka manje. Nadamo se da ćemo taj trend smanjenja izostanaka održati.

Od ukupnog broja 4% (3320) izostanaka je procenjeno kao neopravdano.  U proseku svaki učenik ima po 4,89 neopravdanih  izostanaka.  Ovo je za 3%  manje nepravdanih izostanaka nego u prethodnoj godini.

Prekid stalne tendencije rasta izostanaka može se delimično objasniti i uticajem programa za smanjenje izostanaka koji je usvojen na sednici Nastavničkog veća na početku drugog polugodišta školske 2011/12.godine. Program nije bio delotvoran u svim odeljenjima, ali bi, svakako, uz eventualne korekcije, trebalo nastaviti sa njegovom realizacijom.

RANG LISTA UKUPNIH IZOSTANAKA PO RAZREDIMA

Rang

Razred

Broj izostanaka

Prosek izostanaka

I

prvi

16217

88,14

II

četvrti

19275

122,99

III

drugi

22719

131,32

IV

treći

25432

152,29

Škola

89853

123,69

Raspon prosečnih izostanakapo odeljenjima  dosta varira od 61,5  u  I-3 do prosečnih 182 u  IV-1. Najmanje izostanaka je u odeljenjima: I-3, I-2 i I4. U proseku najviše je ukupnih izostanaka u  IV-2, II-6 i III-2.

RANG LISTA NEOPRAVDANIH IZOSTANAKA PO RAZREDIMA

Rang

Razred

Broj izostanaka

Prosek izostanaka

I

prvi

438

2,38

II

drugi

808

4,67

III

treći

956

5,72

IV

četvrti

1118

7,08

Škola

3320

4.89

Najmanje neopravdanih izostanaka je u odeljenjima  I-3 (1,30), I-2 1,41 i IV-5 i 2,27. Najviše neopravdanih izostanaka je u  IV-2 (9,91) i III-2 (8,92) i IV-1 (8,18) . Po broju neopravdanih ubedljivo prednjači odeljenje III-2 sa skoro 15 neopravdanih  po učeniku.

VLADANjE UČENIKA

U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  iz 2009. godine 16,23%  (111) naših učenika ima izrečene vaspitno-disciplinske  mere i to:

razred

Ukor odeljenjskog starešine

Ukor odeljenskog veća

Ukor direktora

Ukor nastavničkog veća

svega

Prvi

3

1

4

Drugi

31

3

34

Treći

22

6

2

30

Četvrti

26

13

3

1

43

Škola

82

22

4

3

111

Mere su izrečene uglavnom zbog neopravdanih izostanaka. Od ukupnog broja izrečenih vaspitno-disciplinskih mera  skoro 74% je  najblažih vaspitnih mera, odnosno ukora odeljenskog starešine. U  skladu sa zakonom pojačan je vaspitni rad sa tim učenicima koji će, preventivno biti nastavljen i iduće školske godine.

Možemo biti zadovoljni sledećim podacima:

-        99.85% učenika je sa uspehom završilo razred

-        izvanredna generacija prvog razreda 100 % prolaznost u junu, srednja ocena uspeha  4,04

-        više od trećine učenika ima odličan uspeh  (35, %)

-        skoro polovina učenika ima vrlo dobar uspeh  (45%)

-        samo 1 učenik nije završio razred (0,15%)

-        9,5% učenika ima prosek  5,00.

-        zaustavljen je trend rasta izostanaka učenika, mada ih je i dalje mnogo, i u narednoj školskoj godini je potrebno dalje  raditi na ovoj problematici

-        ono što zabrinjava je dosta veliki pad uspeha učenika trećeg razreda

Predlozi mera za dalje poboljšanje kvaliteta rada biće detaljno razrađeni u Godišnjem planu rada za 2013/14. godinu.