ECDL CENTAR ČETVRTE GIMNAZIJE

OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE ČETVRTOG RAZREDA GIMNAZIJE 

ICDL centar Četvrte gimnazije zainteresovanim učenicima četvrtog razreda gimnazije u cilju verifikacije dostignutog nivoa informatičke pismenosti saglasno ICDL standardima, izdaće odgovarajući sertifikat -pogledati na adresi   https://icdl.rs/ 

Za izdavanje sertifikata potrebno je da učenik četvrtog razreda gimnazije:

1. Iz predmeta Računarstvo i informatika u sve četiri godine školovanja u gimnaziji, na završetku školske godine ima zaključenu ocenu 4 ili 5 (uvid u Matičnu knjigu – svedočanstvo izvršiće ovlašćeno lice);

2. Podnese prijavu koja je dostupna na internet adresi https://cetvrtagimnazija.edu.rs/wp-content/uploads/2014/08/Obrazac-za-prijavu-ECDL.docx. Prijava se predaje u pisanoj formi u Sekretarijatu Četvrte gimnazije ili na E-mail: ecdlcentar@cetvrtagimnazija.edu.rs

3. Uplati iznos od 6960.00 dinara za ICDL Profil indeks za 6 modula.  Novac se uplaćuje na račun primaoca broj 840-31302845-09, primalac Četvrta gimnazija u Beogradu,Teodora Drajzera 25, svrha uplate: ICDL Profil indeks za 6 modula, poziv na broj  (973601677040174231700

 

  PROCEDURA ZA UČENIKE GIMNAZIJE

Učenici koji su završili Četvrtu gimnaziju školske 2010 / 2011. godine i kasnije i koji su tokom školovanja iz predmeta Računarstvo i informatika ocenjeni ocenama 4 i 5

  1. Popuniti prijavu (preuzeti ovde) i dostaviti je koordinatoru ECDL test centra Četvrte gimnazije (lično u sekretarijat ili na mail: ecdlcentar@cetvrtagimnazija.edu.rs)
  2. Izvršiti uplatu za izdavanje Skill Card (indeksa) za Core u iznosu od 6960,00dinara – uključen PDV. Novac se uplaćuje na broj 840-31302845-09, primalac Četvrta gimnazija u Beogradu, Teodora Drajzera 25,, poziv na broj   (97)  3601677040174231700 svrha uplate: ICDL Profil indeks za 6 modula.

O ECDL CENTRU

Četvrta gimnazija u Beogradu je formirala ECDL ovlašćeni test centar sa ciljem stvaranja uslova za verifikaciju kompetencija učenika Četvrte gimnazije u oblastima informacionih tehnologija sertifikatima međunarodnog karaktera. Pored toga, ECDL test centar Četvrte gimnazije može da vrši edukaciju, pripremu za polaganje ispita i polaganje ispita po programu ECDL za sve zainteresovane građane Republike Srbije. 

ICDL Fondacija je međunarodna organizacija posvećena podizanju standarda digitalne kompetencije u radnoj snazi, obrazovanju i društvu. Programi sertifikacije, zahvaljujući aktivnoj mreži u više od 100 zemalja, omogućavaju pojedincima i organizacijama da procene, izgrade i potvrde svoju kompetenciju u korišćenju računara i digitalnih alata prema globalno priznatom ICDL standardu.

Više o ICDL.... – OTVORITI OVDE…-