ECDL CENTAR ČETVRTE GIMNAZIJE

OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE ČETVRTOG RAZREDA GIMNAZIJE 

ECDL centar Četvrte gimnazije zainteresovanim učenicima četvrtog razreda gimnazije u cilju verifikacije dostignutog nivoa informatičke pismenosti saglasno ECDL standardima, izdaće ECDL sertifikat.

Za izdavanje ECDL sertifikata potrebno je da učenik četvrtog razreda gimnazije:

 1. Iz predmeta Računarstvo i informatika u prva tri razreda školovanja u gimnaziji, na završetku školske godine ima zaključenu ocenu 4 ili 5 (uvid u Matičnu knjigu – svedočanstvo izvršiće ovlašćeno lice);
 2. Podnese prijavu koja je dostupna na internet adresi https://cetvrtagimnazija.edu.rs/wp-content/uploads/2014/08/Obrazac-za-prijavu-ECDL.docx. Prijava se predaje u pisanoj formi u Sekretarijatu Četvrte gimnazije ili na E-mail: ecdlcentar@cetvrtagimnazija.edu.rs
 3. Uplati iznos od 4440.00 dinara za ECDL START sertifikat, odnosno 5520.00 dinara za CORE sertifikat.  Sredstva se uplaćuju na račun primaoca broj 840-1844666-77, primalac Četvrta gimnazija u Beogradu,Teodora Drajzera 25, svrha uplate: ECDL Skills card – indeks standard.

  PROCEDURA ZA UČENIKE GIMNAZIJE

   a)    učenici koji su završili Četvrtu gimnaziju školske 2010 / 2011. godine i kasnije i koji su tokom školovanja iz predmeta Računarstvo i informatika ocenjeni ocenama 4 i 5

 1. Popuniti prijavu (preuzeti ovde) i dostaviti je koordinatoru ECDL test centra Četvrte gimnazije (sekretarijat ili na mail: ecdlcentar@cetvrtagimnazija.edu.rs)
 2. Izvršiti uplatu za izdavanje Skill Card (indeksa) za Core u iznosu od 5.520,00dinara – uključen PDV. Uplata se vrši na račun Četvrte gimnazije – svrha: izdavanje ECDL Core (ili Start) indeksa i diplome

b)    učenici koji su završili Četvrtu gimnaziju školske 2010 / 2011. godine i kasnije i koji su tokom školovanja iz predmeta Računarstvo i informatika ocenjeni ocenama 2 i 3

 1. Popuniti prijavu (preuzeti ovde) i dostaviti je koordinatoru ECDL test centra Četvrte gimnazije (sekretarijat ili na mail: ecdlcentar@cetvrtagimnazija.edu.rs)
 2. Izvršiti uplatu za izdavanje Skill Card (indeksa), zavisno od toga koji certifikat žele, u iznosu od:
  • za Core  5.520,00 dinara, uključen PDV
  • za Start  4.400,00 dinara, uključen PDV

Uplata se vrši na račun Četvrte gimnazije – svrha: izdavanje ECDL Core ili Start indeksa i diplome
3. Izvršiti uplatu za pristupanje testiranju za određeni modul – ukoliko kandidat želi da polaže ispit, u iznosu od po 1.180,00 dinara + PDV za svaki ispit.

Uplata se vrši na račun Četvrte gimnazije – svrha: polaganje ispita – modul: (navesti za koji modul se prijavljuje ispit)


O ECDL CENTRU

Četvrta gimnazija u Beogradu je formirala ECDL ovlašćeni test centar sa ciljem stvaranja uslova za verifikaciju kompetencija učenika Četvrte gimnazije u oblastima informacionih tehnologija sertifikatima međunarodnog karaktera. Pored toga, ECDL test centar Četvrte gimnazije vrši edukaciju, pripremu za polaganje ispita i polaganje ispita po programu ECDL za sve zainteresovane građane Republike Srbije. 

ECDL (European Computer Driving Licence – Evropska računarska vozačka dozvola) je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja vlasniku garantuje poznavanje rada uz pomoć računara prema ECDL normi. Koncepcijom ECDL programa sprovodi se globalna inicijativa sa ciljem širenja informatičke pismenosti u svetu, što je uslov svake zemlje i njenih građana za ulazak u informatičko društvo. Zbog velikog uspeha koji je ECDL postigao u Evropi, program je proširen na celi svet pod nazivom, International Computer Driving Licence – ICDL (detaljnije na https://www.ecdl.com ili na https://www.ecdl.rs)

Program je namenjen licima koja žele da se obrazuju i da potvrde znanja u korišćenju personalnog računara i navedenih korisničkih veština. To im omogućava lakše zapošljavanje u 147 zemalja sveta. Nosilac testiranja kandidata za ECDL diplomu u Srbiji je Jedinstveni Informatički Savez (JISA), koji ovo pravo ugovorom prenosi na ovlašćene centre u zemlji.

Koncept ECDL-a nalazi se u gotovo svim vladama, obrazovnim i poslovnim institucijama sveta: Evropskoj komisiji, UNESCO-u, Svetskoj banci, Vladama Australije, Austrije, Belgije, Češke, Engleske, Irske, Italije, Holandije, Norveške, Nemačke, Mađarske, Švedske, Švajcarske, Italije i drugih; u kompanijama poput 3M, BMW, Coca Cola, Dunlop, Harrods, IBM, IKEA, Nokia, Opel, Philips, Renault, Volvo i drugim, kao i u gotovo svim bankama i mobilnim mrežama u svetu.

Veliki broj javnih i privatnih preduzeća u Srbiji zahtevaju ECDL sertifikat kod svojih zaposlenih (Telekom, mnoge banke, Naftna Industrija Srbije, Air SERBIA, PTT, Hemofarm, Infostan, Energoprojekt… mnoga mala i srednja reduzeća, kao i Ministarstva rada, zdravlja, finansija, odbrane itd). Na internet adresama najvećih domaćih agencija za zapošljavanje kao što su: www.infostud.comwww.posao-srbija.com, www.lakodoposla.com,  ili www.nsz.gov.rs  istaknut je ECDL kao najtraženiji dodatni uslov za zaposlenje posle strukovne diplome.

ECDL norme definišu postupke uvođenja i primene programa provere znanja za programske celine (module) u više nivoa, prema sledećem:

 • ECDL Start sertifikat se stiče nakon uspešno položena četiri modula: osnove računara, obrade teksta, tabličnih kalkulacija i interneta. ECDL Start sertifikat predstavlja dokaz osnovnog nivoa digitalne pismenosti.
 • ECDL Core sertifikat se stiče nakon uspešno položenih ECDL Start modula uz dodatak modula za izradu prezentacija i baza podataka. ECDL Core sertifikat predstavlja potvrdu da je kandidat u potpunosti kompetentan za korišćenje računara prema izabranim modulima.

ECDL ZA UČENIKE GIMNAZIJE

Učenicima koji završe gimnaziju i u svedočanstvu imaju ocenu 4 ili 5 iz predmeta računarstvo i informatika u sve četiri godine školovanja, mogu da se bez dodatnog polaganja ispita za licencu izdaju sertifikati ECDL – CORE.

Učenici koji imaju ocene 2 i 3 iz istog predmeta, mogu da izađu u ovlašćeni ECDL centar na polaganje ispita i kada polože ispit, u zavisnosti od broja položenih ispita, može im se izdati odgovarajući ECDL sertifikat.

ECDL ZA GRAĐANSTVO

Lica iz građanstva koja žele da dobiju diplomu ECDL mogu da se prijave za ispit koordinatoru ECDL Test centra Četvrte gimnazije (sekretarijat), da polažu ispite redosledom kojim žele, te da nakon svih položenih ispita dobiju sertifikat – potvrdu koja je priznata u celom svetu.

 

PROCEDURA ZA GRAĐANSTVO

ECDL TEST CENTAR vrši obuku i pripremu kandidata za polaganje ECDL ispita lica iz građanstva, u skladu sa sledećom procedurom:

 1. Popuniti prijavu (preuzeti ovde) i dostaviti je koordinatoru ECDL test centra Četvrte gimnazije (sekretarijat ili na mail: ecdlcentar@cetvrtagimnazija.edu.rs)
 2. Izvršiti uplatu za izdavanje Skill Card (indeksa), zavisno od toga koji certifikat žele, u iznosu od:
 • za Start  4.400,00 dinara, uključen PDV
 • za Core  5.520,00 dinara, uključen PDV

Uplata se vrši na račun Četvrte gimnazije– svrha: izdavanje ECDL Core ili Start indeksa i diplome

3. Izvršiti uplatu za pristupanje testiranju za određeni modul – ukoliko kandidat želi da polaže ispit, u iznosu od po 1.180,00 dinara + PDV za svaki ispit.

Uplata se vrši na račun Četvrte gimnazije– svrha: polaganje ispita – modul: (navesti za koji modul se prijavljuje ispit)

Ukoliko kandidat želi da u ECDL test centru pohađa pripremnu nastavu i pripremi se za uspešno polaganje ispita, potrebno je da se prijavi kod koordinatora, iskaže svoje potrebe i želje, odredi obim potrebnih znanja i dinamiku rada, od čega zavisi cena pohađanja kursa.