header-slika

Istorijat

Četvrta gimnazija u Beogradu osnovana je septembra meseca 1960.godine i kao takva organizovala je obrazovanje učenika prema programu obrazovanja za gimnazije, sve do promene Zakona i uvođenja srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja 1979.godine.U toj transformaciji je 1980.godine integrisana sa Trećom gimnazijom “Vladimir Ilič Lenjin” i tako sačinjavala OVRO prirodno-matematičke struke “Savski venac”.

Godine 1980. postala je OOUR matematičko-tehničke delatnosti “25.maj”. Prema tadašnjem programu obrazovanja, prve dve godine su bile zajedničke osnove, a dalje je Škola u trećem i četvrtom razredu obrazovala učenike za zanimanja matematičko-tehnički saradnik i programer.

Tokom daljeg transformisanja usmerenog obrazovanja, promenom zakona 1987.godine, Škola je postala OOUR “Matematička škola 25.maj” u okviru obrazovne radne organizacije prirodno-matematičke struke ”Savski venac”.

Nakon toga, 1989.g. došlo je do izdvajanja Škole iz radne organizacije i Škola je nastavila sa radom kao “Matematička škola 25.maj”.

Ponovnim uvođenjem gimnazija 1990.g. Četvrta gimnazija je ponovo ponela svoje ime i nastavila sa obrazovanjem učenika prema gimnazijskim programima.

Četvrta gimnazija u Beogradu obrazuje učenike kroz prirodno-matematički i društveno-jezički smer i vrši adekvatnu pripremu učenika za sve fakultete.

Kapacitet gimnazije je 780 učenika raspoređenih u 12 odeljenja prirodno-matematičkog smera i 12 odeljenja društveno-jezičkog smera.

U gimnaziji svi učenici kao prvi strani jezik uče engleski a kao drugi strani jezik uči se francuski, nemački i ruski jezik. Odeljenja se formiraju prema drugom stranom jeziku. Odeljenja su uglavnom homogena što se tiče drugog stranog jezika osim odeljenja u kojima se uči ruski jezik koja su heterogena zbog sve manjeg broja učenika koji uče isti. I ove školske godine škola će nastaviti sa radom po redukovanom nastavnom planu i programu, po kom radi već tri školske godine otkad smo ušli u pilot program “Priprema gimnazije za reformu”.

Škola radi u zgradi u ulici Teodora Drajzera br. 25, u Beogradu.