header-slika

Foto-Galerija

 

  Zaposleni

Direktorka                                                Sekretar
Gordana MIhajlović                                  Svetlana Milanko

                        

Školsko dvorište

Hol

Unutrašnjost

Učenici

Prezentacije

Trece tri – 2015 2016