header-slika

Pomoćni nastavni materijali i učenički radovi

L A T I N S K I    J E Z I K:

Svakodnevni život … / prvi razred /

Mitologija… /drugi razred/

Pitanja za proveru znanja – 1. razred

Pitanja za proveru znanja – 2. razred

H E M I J A:

PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE, (pdf) Aleksandra Kostić i Milica Lukić, IV-3 – Prof. Milka Kostić

STEROIDNI HORMONIMiloš Paštrmac, Mihailo Ristić IV-2, Luka Veljković IV-3 – Prof. Milka Kostić

VEŠTAČKI MINERALI, VITAMINI I MULTIVITAMINI (i još po neka zabluda)Andrijana Kovrlija  IV-3

Saharoza – Krstina Stojanović IV-3, Tamara Marković IV-2, Kristina Milenović IV-3

Nafta i prirodni gas  - autor: Sara Novković 3-2

Sport, kultura i još mnogo toga…

Prirodno održavanje zdravlja – Marija Pavlović, IV-1

Skolioza, lordoza i kifoza – Marija Mumin, IV-2

Infektivna mononukleoza – Ilić Maja, IV-4

Gojaznost – Petar Irkić

Astma – Ristić Ivana, IV-5

Nasilje u sportu: Bris Taton, Uroš Mišić

 

Engleski jezik:

Is beauty in the eye of the beholder – Aleksandra Marković 3-6