e – UČENJE

UČENJE NA DALJINU

Zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, privremeno je obustavljen neposredni obrazovno-vaspitni rad u Četvrtoj gimnaziji i izvršene su pripreme za nastavak rada kroz ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu. 

Bezbednost u okviru elektronske platforme za učenje

U skladu sa specifičnostima organizovanja onlajn  nastave u vreme pandemije virusom i uzimajući u obzir praćenje ponašanja učenika, nastavnici i stručni saradnici posebnu pažnju su obratili na pojedinačne slučajeve neprimerenog ponašanje učenika na platformi  za učenje na daljinu (različiti oblici digitalnog nasilja, neprimereni komentari i dr.).

S tim u vezi, Gimnazija ovim putem obaveštava roditelje učenika i učenike da će svaki slučaj neprimerenog postupanja ili digitalnog nasilja u procesu onlajn učenja biti evidentiran, istražen i raspravljen u okviru vaspitno – disciplinskog postupka i da će uticati na ocenu iz vladanja na kraju školske godine. O tome će roditelji biti informisani, sa očekivanjem da ostvare uticaj na učenike kako se takva vrsta ponašanja ne bi ponovila.

Ovim putem skrećemo pažnju učenicima na činjenicu da pravila ponašanja u školskom objektu se primenjuju i na onlajn platformi za učenje, gde se beleže neprimereni postupci, o čemu će biti informisani i roditelji. Treba imati u vidu da je e-učionica (Google učionica) takođe školski prostor.

Ukoliko škola stekne saznanja o digitalnom nasilju između učenika koje se nastavlja i nakon informisanja roditelja i/ili predstavlja poseban rizik po učenika/ke izložene nasilju, Gimnazija će po službenoj dužnosti da podnese prijavu nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova.

OBAVEZE UČENIKA

Obrazovno-vaspitni rad putem učenja na daljinu u periodu kada nema neposredne nastave organizovan je prema sledećem:

Platforma za organizaciju nastave je učionica kompanije Google. Nastavu realizuju predmetni nastavnici prema važećem rasporedu časova po razredima i odeljenjima, odnosno nastavnim grupama. Raspored časova za razrede i odeljenja se ne menja.

U prvoj fazi formiranja e – odeljenja (e – nastavnih grupa) svaki nastavnik je formirao učionicu za svoj predmet i pristupni kod – šifru, preko odeljenjskih starešina dostavio učenicima.

Učenici su se putem E-mail-a pomoću pristupnog koda – šifre prijavili u odgovarajuće učionice. Time su e-odeljenja formirana i nastava može da počne.  

Učenici u toku izvođenja ovog oblika nastave na daljinu imaju obavezu:

  1. Da posećuju Google učionice po važećem rasporedu u danima kada imaju određene predmete. Napomena: učenik je obavezan da se prijavi u učionicu u toku radnog dana u bilo koje vreme, dakle NE u periodu kao kada bi imali časove u toku redovne nastave u objektu škole, nezavisno od astronomskog vremena. U protivnom, ako se u toku tog dana ne pojavi u učionici za predmet po rasporedu časova, smatraće se da je bio odsutan sa časa.
  2. Da prouče nastavne materijale koje im nastavnici učine dostupnim u učionici (ili na drugi način).
  3. Da rešavaju zadatke ili učestvuju u projektima (kao članovi tima ili pojedinačno) koje im nastavnici zadaju i u zadatim rokovima svoje radove putem elektronske komunikacije dostavljaju nastavniku na uvid i ocenjivanje.
  4. Ukoliko žele, učenici u toku dana mogu posećivati i druge učionice i raditi dodatno, ali za taj dan je obavezno da budu prisutni u učionicama prema rasporedu časova.
  5. Učestvuju u realizaciji časova na daljinu u realnom vremenu, ukoliko za takav oblik komunikacije budu stvoreni povoljni tehnički uslovi.
  6. Da prate informacije koje se objavljuju u okviru školskog sajta i aktivno učestvuju u realizaciji svih nastavnih sadržaja koji im se učine dostupnim u određenom vremenu.

Ideja ovog oblika nastave je da učenici rade onim tempom koji odgovara njihovim afinitetima, željama i mogućnostima za napredovanje.

Deo nastavnih sadržaja koji će biti obrađen u okviru nastavnog procesa biće emitovan sa platforme “RTS Planeta”. Da bi mogli da koriste ovu platformu učenici treba da formiraju – otvore korisnički nalog na navedenoj internet adresi (https://rtsplaneta.rs/user/register) i zapamte šifru da bi mogli opet da se prijave bez ponovljene registracije.

Na taj način će se pratiti učešće učenika u nastavnom procesu, što će uticati na zaključnu ocenu za predmet.

Na snovu materijala koje nastavnici budu dostavljali učenicima i na osnovu radova učenika, nastavnici će da beleže podatke o napredovanju učenika do kojih mogu doći kroz različite vrste razmene podataka (domaći zadaci, vežbanja i provere, eseji, projekti, prezentacije, crteži i dr.).

Svoje radove i domaće zadatke učenici će dostavljati nastavnicima putem mejla (slike, fajlovi) ili u okviru Google učionice. Ovi radovi će se koristiti za formiranje ocene po normalizovanju uslova za rad i po povratku u učionice na kraju nastavne godine.

U narednim danima, na ovoj stranici, škola će objavljivati i dodatne informacije u vezi sa  organizacijom nastave.

Sva uputstva u vezi sa prevencijom širenja virusa COVID-19, koja školi budu dostavljena od nadležnih institucija biće objavljena na školskom sajtu.