e – UČENJE

UČENJE NA DALJINU

Zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, privremeno je obustavljen neposredni obrazovno-vaspitni rad u Četvrtoj gimnaziji i rad se nastavlja kroz ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu. 

Bezbednost u okviru elektronske platforme za učenje

U skladu sa specifičnostima organizovanja onlajn  nastave u vreme pandemije virusom i uzimajući u obzir praćenje ponašanja učenika, nastavnici i stručni saradnici posebnu pažnju su obratili na pojedinačne slučajeve neprimerenog ponašanja učenika na platformi  za učenje na daljinu (različiti oblici digitalnog nasilja, neprimereni komentari i dr.).

S tim u vezi, Gimnazija ovim putem obaveštava roditelje učenika i učenike da će svaki slučaj neprimerenog postupanja ili digitalnog nasilja u procesu onlajn učenja biti evidentiran, istražen i raspravljen u okviru vaspitno – disciplinskog postupka i da će uticati na ocenu iz vladanja na kraju školske godine. O tome će roditelji biti informisani, sa očekivanjem da ostvare uticaj na učenike kako se takva vrsta ponašanja ne bi ponovila.

Ovim putem skrećemo pažnju učenicima na činjenicu da se pravila ponašanja u školskom objektu primenjuju i na onlajn platformi za učenje, gde se beleže neprimereni postupci, o čemu će biti informisani i roditelji. Treba imati u vidu da je e-učionica (Google učionica) takođe školski prostor.

Ukoliko škola stekne saznanja o digitalnom nasilju između učenika koje se nastavlja i nakon informisanja roditelja i/ili predstavlja poseban rizik po učenika/ke izložene nasilju, Gimnazija će po službenoj dužnosti da podnese prijavu nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova.

OBAVEZE UČENIKA

Obrazovno-vaspitni rad putem učenja na daljinu u periodu kada nema neposredne nastave organizovan je prema sledećem:

Platforma za organizaciju nastave je učionica kompanije Google. Nastavu realizuju predmetni nastavnici prema važećem rasporedu časova po razredima i odeljenjima, odnosno nastavnim grupama. Raspored časova za razrede i odeljenja se ne menja.

U prvoj fazi formiranja e – odeljenja (e – nastavnih grupa) svaki nastavnik je formirao učionicu za svoj predmet i pristupni kod – šifru, preko odeljenjskih starešina dostavio učenicima.

Učenici su se putem E-mail-a pomoću pristupnog koda – šifre prijavili u odgovarajuće učionice. Time su e-odeljenja formirana i nastava može da počne.  

Učenici u toku izvođenja ovog oblika nastave na daljinu imaju obavezu:

  1. Da posećuju Google učionice po važećem rasporedu u danima kada imaju određene predmete. Napomena: učenik je obavezan da se prijavi u učionicu u toku radnog dana u bilo koje vreme, dakle NE u periodu kao kada bi imali časove u toku redovne nastave u objektu škole, nezavisno od astronomskog vremena. U protivnom, ako se u toku tog dana ne pojavi u učionici za predmet po rasporedu časova, smatraće se da je bio odsutan sa časa.
  2. Da prouče nastavne materijale koje im nastavnici učine dostupnim u učionici (ili na drugi način).
  3. Da rešavaju zadatke ili učestvuju u projektima (kao članovi tima ili pojedinačno) koje im nastavnici zadaju i u zadatim rokovima svoje radove putem elektronske komunikacije dostavljaju nastavniku na uvid i ocenjivanje.
  4. Ukoliko žele, učenici u toku dana mogu posećivati i druge učionice i raditi dodatno, ali za taj dan je obavezno da budu prisutni u učionicama prema rasporedu časova.
  5. Učestvuju u realizaciji časova na daljinu u realnom vremenu, ukoliko za takav oblik komunikacije budu stvoreni povoljni tehnički uslovi.
  6. Da prate informacije koje se objavljuju u okviru školskog sajta i aktivno učestvuju u realizaciji svih nastavnih sadržaja koji im se učine dostupnim u određenom vremenu.

Ideja ovog oblika nastave je da učenici rade onim tempom koji odgovara njihovim afinitetima, željama i mogućnostima za napredovanje.

Deo nastavnih sadržaja koji će biti obrađen u okviru nastavnog procesa biće emitovan sa platforme “RTS Planeta”. Da bi mogli da koriste ovu platformu učenici treba da formiraju – otvore korisnički nalog na navedenoj internet adresi (https://rtsplaneta.rs/user/register) i zapamte šifru da bi mogli opet da se prijave bez ponovljene registracije.

Na taj način će se pratiti učešće učenika u nastavnom procesu, što će uticati na zaključnu ocenu za predmet.

Na osnovu materijala koje nastavnici budu dostavljali učenicima i na osnovu radova učenika, nastavnici će da beleže podatke o napredovanju učenika do kojih mogu doći kroz različite vrste razmene podataka (domaći zadaci, vežbanja i provere, eseji, projekti, prezentacije, crteži i dr.).

Svoje radove i domaće zadatke učenici će dostavljati nastavnicima putem mejla (slike, fajlovi) ili u okviru Google učionice. Ovi radovi će se koristiti za formiranje ocene po normalizovanju uslova za rad i po povratku u učionice na kraju nastavne godine.

U narednim danima, na ovoj stranici, škola će objavljivati i dodatne informacije u vezi sa  organizacijom nastave.

Sva uputstva u vezi sa prevencijom širenja virusa COVID-19, koja školi budu dostavljena od nadležnih institucija biće objavljena na školskom sajtu.