header-slika

Kutak za roditelje

SARADNJA ŠKOLE I RODITELJA – pogledajte…

Ujedinjeni protiv droge

Cilj priručnika za roditelje “Razgovarajte o drogama sa Vašim adolescentom“ je da doprinese širenju informacija o zdravim stilovima života i načinima sprečavanja širenja bolesti zavisnosti. Namenjena je boljem informisanju roditelja o drogama i sadrži predloge kako razgovarati sa adolescentima o opasnostima zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Priručnik za roditelje je nastao u okviru projekta „Implementacija nacionalne strategije protiv zloupotreba droga“, koji finansira i podržava Evropska unija, a u skladu je sa Nacionalnom strategijom o drogama, usvojenom 2009. godine. Tim za prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci Četvrte gimnazije, pored preventivnih aktivnosti u radu sa učenicima, akcionim planom ŠRP za školsku 2016/17. godinu predvideo je i uključivanje roditelja u aktivnosti prevencije, tako da Priručnik Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“ može da doprinese zajedničkim preventivnim aktivnostima škole i roditelja.

Ujedinjeni protiv droge – spot Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“ namenjen roditeljima:

https://www.youtube.com/watch?v=JNQ8kXWhpzw

Rukovodilac Tima za prevenciju zloupotrebe PAS,

Nevenka Jovanović, nastavnik psihologije i građ. vaspitanja

PREDLOG MERA ZA SMANJENJE IZOSTАЈАNЈА (RODITELJIMA)

SARADNJA ŠKOLE I RODITELJA – pogledajte…

BOLESTI ZAVISNOSTI – VODIČ ZA RODITELJE

INFORMACIJE ZA RODITELJE O IZBORU ZANIMANJA DETETA

O ZAVISNOSTI OD INTERNETA ZA RODITELJE

BEZBEDNOST NA INTERNETU

PREPOZNATI PROBLEM SA KOCKANJEM

ALKOHOLIZAM

POLITOKSIKOMANIJA

DEPRESIJA U ADOLESCENCIJI