header-slika

Računarstvo i informatika

Računarstvo i informatika

Nastavni materijali za učenike 2. godine – seminarski i drugi radovi

Računarska grafika

Nastavni materijali za učenike 4. godine – seminarski i drugi radovi

Lokalne računarske mreže

Funkcionisanje interneta i osnovni internet protokoli

Ruteri