header-slika

e – Upis učenika

UPUTSTVO ZA UPIS UČENIKA U DRUGI, TREĆI I ČETVRTI RAZRED 

Upis učenika u drugi, treći i četvrti razred u Četvrtoj gimnaziji u Beogradu za školsku 2023/2024. godinu može da se izvrši i pomoću elektronskih obrazaca.

U tom slučaju, u dogovoru sa odeljenjskim starešinom, učenici ne treba da dolaze u objekat gimnazije radi upisa u sledeći razred.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE ZA UPIS U SLEDEĆI RAZRED U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI JE ČETVRTAK, 29. JUN 2023. GODINE 

Za podnošenje prijave potrebno je da učenici korišćenjem računara postupe prema sledećem:

Za popunjavanje polja u prijavi za upis potreban je RAČUNAR i tekst editor (MS WORD).

U prvom koraku treba da se preuzme obrazac za upis koji je dostupan ovde. To je dokument koji se otvara pomoću tekst editora.

Kada se završi preuzimanje, obrazac se otvara radi unosa podataka. Unos podataka u određena polja vrši se na srpskom jeziku obaveznim korišćenjem svih slova pisma koje se koristi.

Uputstvo:

- Isključiti „Insert” na tastaturi i tastaturu podesiti na srpsku ćirilicu (koristiti sva slova)-

- Popuniti prazna polja u tabeli  (izborni predmeti treba da budu oni koji su već prijavljeni odeljenjskom starešini)

- U poljima u kojima je upisano više  ponuđenih treba obrisati suvišne i ostaviti izabrane mogućnosti

Nakon što se upišu svi podaci, potrebno je dokumentu promeniti ime i sačuvati ga pod imenom koje se formira na sledeći način:   ime_prezime_razred_upis_2023

(primer: učenik Petar Mišić koji se upisuje u 3. razred, formira dokument pod nazivom: petar_misic_3_upis_2023).

Tako formiran dokument se dostavlja na službenu E-mail adresu odeljenjskog starešine (na platformi:  ucenje.cetvrtagimnazija.edu.rs).