header-slika

e – Upis učenika

UPUTSTVO ZA UPIS UČENIKA U DRUGI, TREĆI I ČETVRTI RAZRED 

Upis učenika u drugi, treći i četvrti razred u Četvrtoj gimnaziji u Beogradu za školsku 2021/2022. godinu izvršiće se pomoću elektronskih obrazaca. Učenici ne treba da dolaze u objekat gimnazije radi upisa u sledeći razred.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE ZA UPIS U SLEDEĆI RAZRED U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI JE UTORAK, 29. JUN 2021. GODINE 

Za podnošenje prijave potrebno je da učenici postupe prema sledećem:

Za popunjavanje polja u prijavi za upis potreban je tekst editor (preporučujemo MS WORD).

U prvom koraku treba da se preuzme obrazac za upis koji je dostupan ovde. To je dokument koji se otvara pomoću nekog tekst editora

Kada se završi preuzimanje, obrazac se otvara radi unosa podataka. Unos podataka u određena polja vrši se na srpskom jeziku obaveznim korišćenjem svih slova pisma koje se koristi.

Nakon što se upišu svi podaci, potrebno je dokumentu promeniti ime i sačuvati ga pod imenom koje se formira na sledeći način:

ime_prezime_razred_upis_2021

(primer: učenik Petar Mišić koji se upisuje u 3. razred, formira dokument pod nazivom: petar_misic_3_upis_2021).

Tako formiran dokument se dostavlja na E-mail adresu odeljenjskog starešine.