header-slika

Psihološka sekcija

 

Bezbednost na internetu

Pogledajte prigodan materijal na zadatu temu. Potrebno je da Bezbednost_na_intenetu datoteku preuzmete na svoj računar i da je raspakujete. Prezentacija se pokreće sa Prezi-copy.exe….

Psihološka sekcija

Koncept rada sekcije je zasnovan na teorijskim istraživanjima tema koje će biti unapred dogovarane sa učenicima. Kriterijum za izbor je zainteresovanost učenika za određene teme.

Učenici će se organizovati u manje timove koji će na osnovu psihološke literature, izvora sa Interneta i različitih psiholoških istraživanja obrađivati teme u formi power point prezentacije. Prikaz prezentacije će biti uvod u diskusiju i razmatranje različitih aspekata teme.

Neke od obrađenih tema bile su: emocionalna inteligencija, snovi, depresija, ljudski strahovi, bulimija i anoreksija, bolesti zavisnosti, adolescencija, nasilje…

ČEKAMO VAS DA SE UKLJUČITE I PREDLOŽITE NOVE TEME.

Marina Nadejin-Simić, psiholog