header-slika

Profesionalna orijentacija

Planiranje karijere

Predavanje o IT sektoru u svetu i kod nas

Imali smo veliko zadovoljstvo da nas, 25 godina nakon mature, posete bivši učenici Darko Petrović i Nebojša Đukanović, i održe predavanje pred prepunim auditorijumom  radoznalih đaka o ekspanziji IT sektora u svetu i Srbiji. Danas su oni renomirani stručnjaci zaposleni u jednoj od najprofilisanijih internacionalnih kompanija, a potencijale i perspektive svog posla proželi su anegdotskim sećanjima na krivudavi put od školske klupe do sadašnje pozicije. Ovim su otvorili i poziv na druge oblike buduće saradnje sa svojom matičnom školom.

/ decembra 2016. godine /