header-slika

Dopunska, dodatna, pripremna nastava, raspored časova blok – nastave za predmeta Računarstvo i informatika i sekcije

Raspored pismenih zadataka i kontrolnih vežbi,  časova dopunske i dodatne nastave u školskoj 2019/2020. godini

- Raspored pismenih zadataka i kontrolnih vezbi  (otvoriti ovde)

- Raspored časova dopunske nastave…(izrada u toku)

- Raspored časova dodatne nastave…(izrada u toku)

- Raspored za rad u sekcijama…(izrada u toku)