header-slika

Dopunska, dodatna, pripremna nastava, raspored časova blok – nastave za predmeta Računarstvo i informatika i sekcije

Raspored časova dopunske i dodatne nastave u školskoj 2016/2017. godini

- Raspored časova dopunske nastave…(otvoriti ovde)

- Raspored časova dodatne nastave…(otvoriti ovde)

- Raspored za rad u sekcijama…(otvoriti ovde)