header-slika

Raspored zvonjenja

Ulazak učenika u učionice odobrava se 5-10 minuta pre početka prvog časa.

Učenici napuštaju školski objekat odmah po završetku poslednjeg časa prema rasporedu.

Pre podne

Posle podne

1. 08:00 – 08:45 1. 14:00 – 14:45
2. 08:50 – 09:35 2. 14:50 – 15:35
3. 09:50 – 10:35 3. 15:50 – 16:35
4. 10:40 – 11:25 4. 16:40 – 17:25
5. 11:35 – 12:20 5. 17:35 – 18:20
6. 12:25 – 13:10 6. 18:25 – 19:10
7. 13:15 – 13:55 7. 19:15 – 19:55