header-slika

Raspored zvonjenja

 Ulazak učenika u učionice odobrava se 10 minuta pre početka prvog časa.

Učenici napuštaju školski objekat odmah po završetku poslednjeg časa prema rasporedu.

Pre podne Posle podne
1. 08:00 – 08:30 1.  13:00 – 13:30
2. 08:35 – 09:05 2.  13:35 – 14:05
3. 09:10 – 09:40 3.  14:10 – 14:40
4. 10:00 – 10:30 4.  15:00 – 15:30
5. 10:35 – 11:05 5.  15:35 – 16:05
6. 11:10 – 11:40 6.  16:10 – 16:40
7. 11:45 – 12:15 7.  16:45 – 17:15