header-slika

Parlament

Prezentacija parlamenta (.ppt download)

Vesti:

Naše učenice Sara Obućina (III)  i Ada Lomić (II razred), članice Učeničkog parlamenta Četvrte gimnazije, 14.4.2018.god. prisustvovale su skupu “Dani demokratske kulture” održanom u Zemunskoj gimnaziji….(IZVEŠTAJ…)

 

Učenički parlament je telo koje treba da:

 • zastupa interese svih učenika u školi
 • opšti interes koji doprinosi boljitku pojedinaca i škole u celini
 • ima lidersku ulogu u školi.

Šta je potrebno da bi parlament funkcionisao:

 • da ima definisanu viziju, ideju o tome šta i kako treba da se promeni da bi se stvorio kvalitetan pomak i u skladu sa očekivanjima većine učenika i nastavnika u školi.
 • učenički parlament treba da se organizuje kao tim, a u isto vreme da se prema školi u celini (posebno u odnosu na učenike) odnosi kao prema timu/zajednici.
 • da razvija veštinu saradnje sa drugima, sinergetskog donošenja odluka, rada u timu i sl.).

Kada je osnovan

 • osnovan  је početkom 2002. god, na podsticaj dr Dragoljuba Mićunovića , tada predsednika saveznog parlamenta. Ovaj parlament je jedan od najstarijih parlamenata u gradu. Članovi  parlament  biraju se na osnovu interesovanja koja imaju, a ne uspeha u školi, porekla, materijalnog statusa ili zato što odrasli u školi misle da oni to mogu.

Ko čini đački parlament

 • čine ga po dva predstavnika iz svakog odeljenja. Oni mogu biti izabrani tajnim ili javnim glasnjem učenika svog odeljenja, mogu ih predložiti i razredne starešine ukoliko se sa tim slaže odeljenje .

Čime se rukovodi rad parlamenta

 • Zakon o osnovoma sistema obrazovanja i vaspitanja čl. 56, 95 i 98
 • Konvencija o pravima deteta
 • Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima
 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – evropska konvencija o ljudskim pravima
 • Povelja o ljudskim i manjinskim pravima

Ko može da bude član parlamenta

pre svega učenici koji poseduju sledeće sposobnosti:

 • sposobnost timskog rada
 • sposobnost i osobine ,,vođe,,
 • sposobnost prihvatanja tuđih stavova
 • sposobnost poštovanja različitosti
 • učenik koji u razgovoru koristi ,,snagu argumenta’’ a ne ,,argument snage’’
 • sposobnost i spremnost da sasluša drugoga
 • spremnost da pomogne drugome
 • sposobnost da voli sebe ali i druge
 • jednom rečju učenik koji svojim ponašanjem i školskim uspehom doprinosi ugledu škole

Ko još čini parlament

 • čini ga predsednik, potpresednik, sekretar
 • svi zainteresovani učenici, nastavnici, roditelji i ostali  koji mogu da doprinesu radu parlamenta i njegovoj pozitivnoj prezentaciji

Parlament čine:

 • predsednik
 • potpredsednik
 • sekretar
 • koordinatori godina
 • razni odbori (za žurke, sportske turnire, saradnju sa drugim parlamentima i školama…)

Kojim aktivnostima se parlament bavi

 • po čl. 95 Zakona o osnovama sistema  obrazovanja  i vaspitanja
  • daje mišljenje i predloge stručnim organima škole, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru škole o pravilima ponašanja u školi, Godišnjem programu rada, Školskom razvojnom planiranju, slobodnim i van nastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i dr. takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje
  • razmatranje odnosa saradnje učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnih sardnika
  • obaveštava učenike o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje
 • program parlamenta čini sastavni deo Godišnjeg programa rada škole
 • ima mogućnost udruživanja u zajednicu
 • daje mišljenje i predloge stručnim i drugim organima škole o organizaciji  života  i rada učenika u školi
 • obaveštava učenike o pitanjima  od posebnog značaja za njihovo školovanje
 • program parlamenta čini sastavni deo godišnjeg programa rada škole
 • omogućava udruživanje u zajednicu
 • izrada statuta i pravilnika učeničkog parlamenta
 • obuka učenika za rad u parlamentu u vidu različitih edukacija
 • humanitarne akcije koje se ostvaruju u saradnji sa drugim parlamentima i pomažu one kojima je pomoć najpotrebnija
 • gostovanje u medijima u cilju afirmisanja škole
 • organizovanje školskih turnira u fudbalu
 • pokrenuta je inicijativa za školski razglas
 • učestvovanje u organizacije proslave za kraj školske godine maturanata
 • organizacija maturske eskurzije
 • uređivanje učionica (potpuno sređene  i okrečene)
 • pisanje pravilnika o učeničkom ponašanju-sa posebnom tačkom o pravdanju časova dobrotvornim radom
 • organizovanje kulturnih manifestacija (svirki, predstava…)

Pomoć u radu parlamenta

 • nastavnici
 • Savet roditelja
 • Školski odbor
 • pedagoško-psihološka služba
 • direktor škole

Dobrobit od učešća u radu parlamenta

 • članovi parlamenta i svi ostali u školi imaće osećaj da rade nešto vredno, kako za njih lično tako i za širu zajednicu
 • svaki pojedinac u okviru parlamenta i u školi  rašće i razvijaće se ostvarujući svoje stvaralačke kapacitete
 • biće puno konstruktivnih ideja i rešenja – ljudi su mnogo pametniji, kada rade zajedno
 • vizija se kreira, deli i čuva na svim nivoima, zajednička je i inspirišuća
 • svi će biti upoznati sa dešavanjima na različitim nivoima i imaće svest o tome kako njihova individualna akcija deluje na druge i celu organizaciju/tim
 • stvoriće se klima saradničkih odnosa, kako među mladima, tako i među  nastavnicima koja ima zajednički cilj – da svima bude bolje
 • razviće se pristup bavljenja rešenjima, a ne problemima
 • prestaće da postoje teme o kojima se ne može diskutovati, problemi koji se zajednički ne mogu rešiti
 • izgradiće se partnerski odnosi, stvoriće se uzajamno poštovanje i poverenje
 • svi članovi školske zajednice (mladi i odrasli) slobodno će se isprobavati, preuzimati rizike i otvoreno procenjivati ostvarene rezultate

 

Predsednik đačkog parlamenta: Nikola Radošević IV-5

Potpredsednik đačkog parlamenta: Uroš Mikić III-4

Sekretar đačkog parlamenta: Bojana Bokinjac  IV-5

Koordinator đačkog parlamenta: Mirjana Mančić, profesor