header-slika

Udžbenici

Ovde možete preuzeti listu udžbenika koji su preporučeni za učenike naše škole:

Udžbenici za predmet srpski jezik i književnost 2019-20 

Udžbenici za strane jezike 2019-20

Udžbenici za predmet matematika 2019-20

Udžbenici za predmete iz oblasti društvenih nauka – filozofija – umetnost – izborni 2019-20

Udžbenici za predmete iz oblasti prirodnih nauka 2019-20 /IMA PROMENA ZBOG IZMENE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA I NEBLAGOVREMENOG OBJAVLJIVANJA NOVIH UDŽBENIKA/

Udžbenici za predmet računarstvo i informatika 2019-20

Udžbenik za predmet fizičko vaspitanje 2019-20

 

Datum poslednjeg ažuriranja podataka: 7.7.2018.
Link ka sajtu sa Katalogom odobrenih udžbenika: http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/