header-slika

Udžbenici

Ovde možete preuzeti listu udžbenika koji su preporučeni za učenike naše škole:

U Četvrtoj gimnaziji izabrani su udžbenici koji će se u nastavi koristiti tokom školske 2022/2023. godine.

Za jedan broj predmeta nema odobrenih udžbenika čiji sadržaj je usaglašen sa novim programom. Za te predmete udžbenici će biti izabrani nakon odobrenja.

Lista izabranih udžbenika za školsku 2022/2023. godinu - može se otvoriti ovde..

Datum poslednjeg ažuriranja podataka: 6.7.2022.

Link ka sajtu sa Katalogom odobrenih udžbenika: http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/