header-slika

Kolektiv

Srpski jezik i književnost

 • Dragana Aćimović
 • Ivana Bokić
 • Jasmina Ognjenović
 • Vladimir Pavlović
 • Nikolina Radović
 • Marija Stajić

Engleski jezik

 • Aleksandra Đerić
 • Biljana Stojnić
 • Tijana Trifunović
 • Jelena Udovičić

Ruski jezik

 • Olivera Sredojević

Nemački jezik

 • Marina Marković
 • Nataša Marković

Francuski jezik

 • Dušanka Mirović
 • Biljana Petrović

Latinski jezik

 • Tanja Kiselički

Sociologija i Ustav i prava građana

 • Mirjana Mančić

Psihologija

 • Nevenka Jovanović

Filozofija i logika

 • Suzana Spasić
 • Jelena Ostojić

Istorija

 • Snežana Aleksić
 • Dragana Linta
 • Marina Petrović

Geografija

 • Gordana Janić
 • Gordana Šobić

Biologija

 • Ljiljana Milanović
 • Jelena Tadić
 • Branka Petrović

Matematika

 • Slavica Baletić
 • Valentina Ivošević
 • Marina Jovanović
 • Miodrag Savović
 • Saša Stojanović

Fizika

 • Danijela Pistolić
 • Jelena Zdravković
 • Svetlana Petrović Kuraica
 • Ivana Knežević

Hemija

 • Dragana Anđelković
 • Milka Kostić
 • Vesna Ljiljak

Računarstvo i informatika

 •  Milena Klarić
 • Valentina Ivošević
 • Dragana Latovljev
 • Srđa Mišković
 • Slobodan Ivković

Likovna kultura

 • Snežana Paranosić

Muzička kultura

 • Branislava Veljković

Fizičko vaspitanje

 • Borka Vojnović
 • Vladimir Đurđević
 • Momčilo Miljatović

Građansko vaspitanje

 • Gordana Šobić
 • Snežana Paranosić

Verska nastava

 • Dragana Danilović