header-slika

Opremljenost škole

 

 • Medijateka
 • Univerzalne učionice
 • Fiskulturna sala
 • Teren za fudbal
 • Teren za odbojku
 • Teren za košarku
 • Univerzalni teren

Specijalizovane učionice za:

 • Biologiju
 • Hemiju
 • Računarstvo i informatiku
 • Fiziku
 • Strane jezike

______________________________________________________

Interaktivna elektronska tabla (SMART Board)

Prednosti interaktivne elektronske table:

 • udružuje snagu računara i projektora
 • otvara programe dodirom ikonica
 • pristupa aplikacijama i lokacijama na internetu
 • pretvara prostor u dinamičko okruženje za rad, prezentovanje i učenje
 • dodirom ekrana kontroliše računar
 • rad ispisan elektronskom olovkom može se sačuvati u zapisima različitog formata
 • beleške i crteži se memorišu kao objekti kojima se lako može pristupiti i koji se mogu menjati
 • može praviti audio i video sinhronizovane zapise
 • omogućava pisanje preko svih aplikacija, pa i preko video zapisa

…i još mnogo toga…
Njena upotreba ograničena je samo maštom!