header-slika

Profesionalna orijentacija učenika

Prakse i radionice za srednjoškolce “Moj put” u sredu, 21.11.2012. Organizuju se tokom 1. i 3. časa pre podne, u okviru nastave građanskog vaspitanja, a gostuju predavači sa Univerziteta Singidunum.

Ujedno, u sredu 21.11.2012, grupa INVENTIVA organizuje profesionalnu orijentaciju učenika, od 2-4. časa pre podne.