header-slika

Glasajte za naše timove!

U toku je naučno takmičenje pod nazivom “Lančana reakcija”. Cilj ovog takmičenja je da potvrdi činjenicu da zakoni fizike i hemije imaju praktičnu primenu. Na ovaj neobičan i zabavan način razvijaju se misaone i kreativne sposobnosti učenika.

Zadatak timova koji učestvuju na takmičenju je da osmisle i naprave mašinu koja se sastoji od niza spektakularnih hemijskih i fizičkih reakcija. Suština mašine je da, nakon što je pokrenuta, radi samostalno uz pomoć fizičkih i hemijskih reakcija a bez ljudske intervencije.

Četvrta gimnazija učestvuje sa dva prijavljena tima pod nazivima S.P.Q.S  i  TNT.

http://www.chemgeneration.com/rs/chainreaction/glasajte-za-video-zapise.html