header-slika

Izborni programi u Četvrtoj gimnaziji

U Četvrtoj gimnaziji u Beogradu sa učenicima će biti realizovani izborni programi koje predstavljamo u dokumentu (OTVORITI OVDE…). Učenik se, pri upisu u razred, izjašnjava o tome za koja dva predmeta se opredelio.