header-slika

Nastavni proces u drugom polugodištu

Četvrta gimnazija u Beogradu od 18.1.2021. godine će nastavni proces u drugom polugodištu tekuće školske godine realizovati prema operativnom planu rada za organizaciju i realizaciju OVR-a po posebnom programu za rad u uslovima pandemije virusa Covid-19.

Nastava se odvija prema rasporedu časova usvojenom na početku školske godine, po kombinovanom modelu učenja.

Vreme početka i završetka časova redovne nastave u smenama u objektu škole označava se školskim zvonom u sledećim terminima / otvoriti ovde…/