header-slika

Nastavni proces u drugom polugodištu – IZMENE od 19. aprila 2021. godine

Nastavni proces se realizuje po kombinovanom modelu, prema operativnom planu rada po posebnom programu za rad u uslovima pandemije virusa Covid-19 prema rasporedu časova. Vreme početka i završetka časova / otvoriti ovde…/ Uputstva za rad učenika su na e-ucenje.