header-slika

Novi zadaci iz informatike

Čekaju vas ovde, a treba ih rešiti koristeći “Case Of” naredbu.