header-slika

OBAVEZE UČENIKA U NASTAVI

Materijal koji sledi /…..OTVORITI OVDE.…/ treba da prouče svi učenici i predstavlja obaveze učenika u realizaciji nastavnog procesa u školskoj godini koja počinje 1.9.2020. godine.

Celovit opis nastavnog procesa objavljen je na stranici e-Ucenje.