header-slika

OSIGURAJ SVOJ USPEH

Program Osiguraj svoj uspeh realizovan je tokom novembra 2016. godine u saradnji sa AXA osiguranjem. Program je pohađalo 24 učenika prvog, trećeg i četvrtog razreda. Na ovim susretima učenici su kroz teorijski i praktičan rad savladali osnove finansijske pismenosti (koncept, vrste i značaj osiguranja, pravljenje budžeta, preuzimanje rizika, investicije). Program su vodili biznis volonterka i direktorka procene šteta AXA osiguranja Sanja Kovačević i nastavnik Miodrag Savović.