header-slika

…OSTANI ODGOVORAN…

Pozivamo  na  odgovorno  postupanje  u  vremenu  epidemije, na primenu  preporučenih  mera  zaštite      -     

 sve zavisi od pojedinca!

 

Lica koja su zainteresovana za imunizaciju protiv virusa COVID-19 treba da popune prijavu na
https://imunizacija.euprava.gov.rs/#novaprijava

 

… OSTANI ODGOVORAN…