header-slika

…OSTANI ODGOVORAN…

Pozivamo  na  odgovorno  postupanje  u  vremenu  epidemije, na primenu  preporučenih  mera  zaštite      -     

 sve zavisi od pojedinca!

… OSTANI ODGOVORAN…