header-slika

Pasoš preduzetničkih veština

Učenici, koji su prošle školske godine učestvovali u školskom fakultativnom obrazovnom programu „Učenička kompanija sa primenjenom ekonomijom“, stekli su pravo da polažu evropski ispit iz preduzetništva. Ovaj ispit je položilo četvoro učenika naše škole: Koštreba Majda, Mirković Nikola, Munitlak Pavle i Stamatović Anastasija, na osnovu čega su dobili međunarodno priznat sertifikat „Pasoš preduzetničkih veština“ (Entrepreneurial Skills Pass). Čestitamo!