header-slika

PREDUZETNIK U SREDNJOJ

Preduzetnik u srednjoj je još jedan projekat preduzetništva koji je sproveden sa učenicima trećeg razreda naše škole, mada su u pojedinim njegovim segmentima učestvovali i učenici preostalih razreda. Realizovan je u saradnji sa Organizacijom za promociju potencijala Srbije „Promos“, a vodio ga je nastavnik Miodrag Savović, koji je ujedno bio i mentor učeničkih timova. Najpre je održano predavanje „Dođi, nauči, pobedi, prenesi znanje“ mladog uspešnog preduzetnika Luke Nišavića, osnivača brenda „Ninety Nine“, koji je predstavio svet preduzetništva kroz lični profesionalni put i razvoj karijere. Ovo predavanje je značajno motivisalo učenike i nakon toga su formirana dva petočlana tima učenika, čiji je zadatak bio da razviju kreativni proizvod, pripreme biznis plan i prezentaciju i predstave ga na takmičenju i završnoj konferenciji projekta. Svih deset učenika je prošlo obuku koja je održana na Ekonomskom fakultetu 19. i 20. aprila 2017. godine, na kojoj su saznali više o pojmu strategije, poslovnom pregovaranju, marketingu, veštinama prezentovanja i javnog nastupa. Prvi tim, koji je nosio naziv „EKOČG“ razvio je „ecocase“ maske za mobilne telefone, koje u sebi sadrže eksterne baterije i solarne panele. Drugi tim – „Petty“ razvio je proizvod „wetgrass“, uređaj za nužno dresiranje i treniranje higijenskih navika kod pasa. Oba tima su uradila veoma dobre biznis planove i prezentacije, koje su predstavili na završnoj konferenciji projekta, koja je održana 8. maja 2017. godine u Privrednoj komori Srbije.