header-slika

Preduzetništvo za početnike, freelancing i mogućnosti koje pruža internet

Na predavanju MEF Fakulteta koje je održao asistent MA Nemanja Stojković  bilo je reči o mogućnostima koje pruža internet. Predavanje je imalo za cilj da predstavi Nemanjin karijerni put kroz online poslovanje kako bi se učenici poistovetili sa situacijom u kojoj se on nalazio na početku karijere, da stimuliše učenike da ostanu u Srbiji i pokrenu sopstvene biznise ili rade online sa celim svetom. Nemanja je na samom predavanju nesebično i uz zanimljive primere predstavio sve mogućnosti savremenog načina poslovanja i pozvao učenike da daleko više o ovim i mnogim drugim temama saznaju na Zimskim kreativim radionicama 2020 koje će se održati na MEF Fakultetu od 3. do 14.02.2020.