header-slika

UGLEDNI ČAS „Topčiderski park kao geografska i kulturno-istorijska ambijentalna celina“…

…održan je u formi ambijentalne nastave u tematskom i integrativnom pristupu  iz  nekoliko predmeta u topčiderskom parku 20. oktobra 2017. godine…(izveštaj…)