header-slika

Rad škole u vremenu vanrednog stanja

U vremenu vanrednog stanja, dok se ne steknu uslovi za povratak redovnim aktivnostima na uobičajen način, Četvrta gimnazija u Beogradu realizuje nastavni proces saglasno tehničkim mogućnostima nastavnika i učenika po modelu učenja na daljinu. 

Uputstva za rad učenika napisana su i objavljena na stranici e – učenje.