header-slika

Naša nova učionica

3.10.2012. god. organizovana je ugledna ambijentalno i tematski integrisana nastava u Topčiderskom parku u trajanju od dva školska časa. Pogledajte prilog Novinarske sekcije o Velikom zajedničkom času u Topčideru.