header-slika

…OSTANI ODGOVORAN…

August 3, 2020

Pozivamo  na  odgovorno  postupanje  u  vremenu  epidemije, na primenu  preporučenih  mera  preventive      -     

 sve zavisi od pojedinca!

 

… OSTANI ODGOVORAN…

Udžbenici za školsku 2020/2021. godinu

August 3, 2020

U Četvrtoj gimnaziji su izabrani udžbenici koji će se u nastavi koristiti tokom školske 2020/2021. godine.

Za jedan broj predmeta nema odobrenih udžbenika čiji sadržaj je usaglašen sa novim programom. Za te predmete udžbenici će biti izabrani nakon odobrenja.

Lista izabranih udžbenika može se videti ovde….

IZBORNI PROGRAMI ZA UČENIKE

June 25, 2020

Predstavljamo vam IZBORNE PROGRAME u Četvrtoj gimnaziji za školsku 2020/2021. godinu