header-slika

DOBRO DOŠLI

slider slider slider slider slider

Istorijat

škola

Četvrta gimnazija u Beogradu osnovana je septembra meseca 1960. godine i kao takva organizovala je obrazovanje učenika prema programu obrazovanja za gimnazije, sve do promene Zakona i uvođenja srednjeg usmerenog obrazovanja.

slika škole

U gimnaziji svi učenici kao prvi strani jezik uče engleski a kao drugi strani jezik uči se francuski, nemački i ruski jezik. Odeljenja se formiraju prema drugom stranom jeziku. Odeljenja su uglavnom homogena što se tiče drugog stranog jezika, osim odeljenja u kojima se uči ruski jezik koja su heterogena.

AKTUELNOSTI

NOVINE NA SAJTU

Programi rada sekcija, izvodi iz pravilnika o ponašanju i disciplinskoj odgovornosti... Gimnazija živi Intenzivan društveni život kroz veliki broj aktivnosti...

Vesti

Rad škole u vremenu vanrednog stanja

March 26, 2020

U vremenu vanrednog stanja, dok se ne steknu uslovi za povratak redovnim aktivnostima na uobičajen način, Četvrta gimnazija u Beogradu realizuje nastavni proces saglasno tehničkim mogućnostima nastavnika i učenika po modelu učenja na daljinu. 

Uputstva za rad učenika napisana su i objavljena na stranici e – učenje.

delimiter

Izmena Pravilnika o kalendaru OVR srednje škole za školsku 2019/2020. god.

March 26, 2020

U situaciji vanrednog stanja i niza drugih mera koje se odnose na kontrolu kretanja građana, dani predviđeni za prolećni raspust treba da se koriste za učenje i prekid pohađanja nastave na daljinu bio bi na štetu učenika, koji svakako moraju da budu u krugu porodice i sa što manje socijalnih kontakata. U skladu sa navedenim, Ministarstvo prosvete promenilo je kalendar OVR za tekuću školsku godinu prema sledećem:

U dane 15. i 16. aprila 2020. (sreda i četvrtak) – nastava na daljinu prema najavljenom rasporedu časova i druge aktivnosti koje škole planiraju za učenike;

Od 17. do 20. aprila 2020. (petak-ponedeljak) – prigodni edukativni sadržaji u vezi sa praznikom i sadržaji koji su u funkciji kvalitetnog korišćenja slobodnog vremena učenika;

Od 21. aprila 2020. (utorak) – nastavak pohađanja nastave na daljinu.

delimiter
delimiter

Profesionalno savetovanje maturanata

Učenici se za individualno profesionalno savetovanje mogu obratiti Nacionalnoj službi zapošljavanja na Gundulićevom vencu 23-25. Na telefon: 011/2929-207 mogu zakazati testiranje i savetovanje za profesionalnu orijentaciju.